Dekgelden - Stoeterij Du Bois

Ga naar de inhoud

Dekgelden

Dekgelden 2024

 • Davinci du Bois         
 • Don Cremello du Bois
 • Cassanova du Bois  
 • Next Champion MR
 • Golden Daim F
 • Goldstar du Bois (Dv)
 • Gribaldi Junior RT       
€ 450,-  (€200,- vaste kosten + €250,- bij dracht)
€ 450,-  (€200,- vaste kosten + €250,- bij dracht)
€ 450,-  (€200,- vaste kosten + €250,- bij dracht)
€ 450,-  (€200,- vaste kosten + €250,- bij dracht)
€ 500,-  (€200,- vaste kosten + €300,- bij dracht)
* Op aanvraag
€ 950,-  (
€250,- vaste kosten + €700,- bij dracht)

*Dekgelden zijn excl. 9% BTW en eventuele stamboekkosten of gemaakte verzendkosten, stallingskosten en veterinaire kosten.

Dekvoorwaarden 2024
Algemeen
 • Dekseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 augustus
 • Stoeterij du Bois aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderzins.
  Transport, verblijf en inseminatie is op risico van de merrie-eigenaar.
 • Inseminatie aan huis is alleen mogelijk in overleg (binnen een straal van 25 km)
 • Het sperma kan verzonden worden of afgehaald bij Stoeterij du Bois

Spermaverzending
 • Verzending van sperma van onze hengsten is mogelijk van maandag t/m zondag. De gemaakte verzendkosten worden doorberekend aan de merriehouder.
 • Inseminaties/verzendingen ma t/m za dienen uiterlijk voor 09.00 's ochtends via ons sperma bestelformulier of telefonisch bij ons te worden aangemeld.
  Op zondag dient de avond vooraf bestelt te worden via ons bestelformulier of telefonisch.
 • U kunt ons bereiken vanaf 7.30 uur op telefoonnummer 06–21925640 bgg. 06-55563699.

Let op!
Voor de registratie van de dekking, dienen de merriegegevens en gegevens eigenaar voor de eerste inseminatie/verzending bij ons ontvangen te zijn middels het invullen van het sperma bestelformulier wat u kunt vinden via:  https://www.stoeterijdubois.nl/spermabestellen.html

 • Wanneer een merrie na de 3e cyclus niet drachtig is geworden, dient er een swab/uitstrijkje gemaakt te worden. Wanneer dit geweigerd wordt, kan Stoeterij du Bois de levering van sperma weigeren

Verdeling dekgeld: Vaste kosten & kosten bij drachtigheid
Het totale dekgeld wordt opgesplitst in de vaste kosten en de kosten bij drachtigheid.
 • De vaste kosten worden in rekening gebracht na de 1e inseminatie en dienen binnen een factuurtermijn van 14 dagen voldaan te worden.
  Op de vaste kosten is geen korting mogelijk.
 • Het restant van het dekgeld wordt in rekening gebracht bij drachtigheid op 1-10-2024, waarbij de gust-verklaringen van een officiële dierenarts uiterlijk voor 1 oktober 2024 in ons bezit te zijn. Wanneer de gustverklaring niet voor 1-10-2024 in ons bezit is, wordt aangenomen dat de merrie dragend is en wordt het restant van het dekgeld in rekening gebracht.
 • Bij gust betaald u alleen de vaste kosten (en eventuele gemaakte verzendkosten, stallingskosten, inseminatiekosten en veterinaire kosten), mits aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
 • Meerdere merries van dezelfde eigenaar korting mogelijk

Stalling en/of veterinaire begeleiding
 • Veterinaire begeleiding, verzendkosten en eventuele inseminatie/commissiekosten, worden rechtstreeks doorberekend aan merrie-eigenaar
 • Stalgeld de 1e 5 dagen: pony € 10-, pony met veulen / paard € 12 - per dag         LET OP! merries dienen in goede gezondheid gebracht te worden en tevens geënt tegen influenza/tetanus
Stalgeld langer dan 5 dagen: Pony € 12,-    pony met veulen/paard € 15,- per dag
 • Bij stalling op ons station dient het paspoort meegeleverd te worden!
 • Stal/dekgeld dienen contant afgerekend te worden bij het ophalen van de merrie en na inseminatie op ons station


Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
Stoeterij Du Bois
Polderdijk 2a
6914 KJ Herwen (Gld.)

Mobiel:
KI Bestellingen: Marjolein: 06-21925640
Bij geen gehoor: Ton: 06-55563699  

U kunt ons ook per email bereiken op:
Gecertificeerde hengstenhouderij
SBB erkend Leerbedrijf
Terug naar de inhoud