Privacyverklaring - Stoeterij Du Bois

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

 PRIVACYVERKLARING

Stoeterij  du Bois, Polderdijk 2a, 6914 KJ Herwen is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens vermeld in onderstaande  privacyverklaring.

* Contactgegevens:
Stoeterij du Bois, Polderdijk 2a, 6914 KJ Herwen, tel. 06-55563699
Website www.stoeterijdubois.nl  email info@stoeterijdubois.nl
Verantwoordelijk voor gegevens bescherming: M.C. van den Bosch.

*Welke persoonsgegevens gebruiken wij:
Wij  maken gebruik van gegevens die door u zelf verstrekt zijn of die uzelf  via een aanvraag per mail verzonden heeft naar Stoeterij du Bois.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
  • Voorletters
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoon nummer
  • E-mailadres

* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze  website en/of instelling heeft geen bedoeling om gegevens te bewaren  van bezoekers van 16 jaar en jonger mits zij toestemming hebben van  ouders of voogd. Er kan niet gecheckt worden of een bezoeker ouder is  dan 16 jaar.

* Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Stoeterij du Bois verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het verwerken van een KI-bestelling
  • Het verwerken van een dek aangifte
  • Het verwerken van facturen
  • De aangifte van belasting.

Stoeterij du Bois bewaart de volgende persoonsgegevens niet langer als de wettelijke termijn voor de belastingwet van 7 jaar.:
naam, adres, tel. nr. en email adres.

* Persoonsgegevens delen met derden
Stoeterij du Bois deelt persoonsgegevens  uitsluitend met derden om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

* Cookies
Stoeterij du Bois maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

* Gegevens verwijderen aanpassen of in zien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U  heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te  trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  door Stoeterij du Bois.
U kunt schriftelijk of per mail info@stoeterijdubois.nl  een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of intrekking van uw persoonsgegevens aanvragen.
 
* Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
De  bescherming van persoonsgegevens wordt door Stoeterij du Bois discreet  en uiterst serieus verwerkt en neemt passende maatregelen om misbruik,  verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.  Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er sprake  zou kunnen zijn van misbruik meldt dit dan aan onze verantwoordelijke  persoonsgegevens M.C. van den Bosch info@stoeterijdubois.nl
Stoeterij Du Bois
Polderdijk 2a
6914 KJ Herwen (Gld.)

Mobiel:
KI Bestellingen: Marjolein: 06-21925640
Bij geen gehoor: Ton: 06-55563699  

U kunt ons ook per email bereiken op:
Gecertificeerde hengstenhouderij
SBB erkend Leerbedrijf
Terug naar de inhoud